Predavanja u školama u povodu Dana sigurnijeg interneta

U povodu međunarodnog Dana sigurnijeg interneta (9. veljače) Centar za nestalu i zlostavljanju djecu iz Osijeka uz potporu Europske Komisije te domaćih partnera, jedan od aktivnijih je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), u brojnim školama organizira predavanja uživo i putem Skype-a na temu sigurnosti i pametnog korištenja interneta, s ciljem educiranja mladih o odgovornijoj upotrebi tehnologije.

Nedavno su predstavljeni preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja provedenog koncem 2015. na 7000 sudionika u osnovnim i srednjim školama u 22 hrvatska grada te da je, po dosad obrađenim podacima, 12 posto učenika navelo da je bar jednom doživjelo da je netko bez njihova znanja podijelio njihovu video snimku, dok ih 52 posto navodi da su bar jednom doživjeli da ih drugi ogovaraju na internetu.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Safer Internet Centre Croatia Making internet a good and safe place kojeg je financirala Europska unija. Do sada su obrađeni podaci o 2250 mladih u dobi od 11 do 19 godina iz 34 škole i pokazuju da u svom domu u prosjeku imaju šest uređaja koji imaju pristup internetu. Nijh 67 posto je navelo kako im je internet stalno dostupan, da u prosjeku na internetu provode dva sata dnevno, a vikendom 3. Srednjoškolci do 5 sati dnevno. 

U okviru istraživanja učenici su odgovarali i na pitanja o uznemiravanju na internetu. Očekivano, manje ispitanika priznaje svoje sudjelovanje u uznemiravanju drugih putem interneta. Njih pet posto je izjavilo kako je barem jednom namjerno slalo viruse elektroničkom poštom, a čak 55 posto je navelo da je internet koristilo za ogovaranje drugih. Polovica ispitanika navodi kako u zadnjih godinu dana nije doživjela neugodna iskustva na internetu.

Njih 10 posto navodi da u takvim situacijama ne traži pomoć, a 20 posto ih se za pomoć obraća roditeljima, 34 posto, prijateljima, 10 posto dečku ili djevojci, dok tek 2 posto pomoć traži od djelatnika škole. Iz ovih rezultata vidljivo je nedostatno povjerenje djece i mladih u roditelje, a osobito djelatnike škole, zaključuje se na temelju rezultata istraživanja.

U Hrvatskoj se u protekle dvije godine provodi i nacionalna kampanja Ne govoru mržnje na internetu sa službenim spotom Dislajkam mržnju, čime se Hrvatska priključila online kampanji Vijeća Europe No Hate Speech Movement. Cilj je kampanje podizanje svijesti o rizicima i štetnosti govora mržnje na internetu. Izrađena je internet stranica te Facebook profil Dislajkam mržnju - NE govoru mržnje.

U povodu međunarodnog Dana sigurnijeg interneta u Osnovnoj školi Dragutina Domjanića u Zagrebu održan je edukativni program za učenike pod nazivom 'Raskrinkajmo internet'. U sklopu programa učenike se educiralo o svim opasnostima koje sa sobom nosi virtualni svijet. U emisiji Dobro jutro, Hrvatska gostovali su Igor Vulje, načelnik Službe za nadzor i Središnji registar AZOP-a i pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić. Kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u Splitu organizira skup pod geslom 'Daj svoj doprinos za bolji Internet' u emisiju su se uključili i mr. sc. Mario Weber, ravnatelj HAKOM-a i doc. dr. sc. Marija Boban s Katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Svrha splitskog skupa bila je promicanje sigurnosti komunikacije preko interneta s posebnim naglaskom na zaštitu djece i mladih, a namijenjen je učenicima osnovnih škola, koji će uz mnogobrojne korisne informacije, moći sudjelovati i na edukativnim radionicama.