'Sisačka šarena inkluzija'

Grad Sisak zajedno s UNICEF-om pokrenuo je projekt 'Sisačka šarena inkluzija'. Riječ je o programu uključivanja romske djece i drugih ranjivih skupina u osnovnu školu i predškolski odgoj. Važno je da sva djeca u Hrvatskoj imaju pravo i jednaku priliku za razvoj svojih potencijala.
S integracijom romske djece u Sisku su započeli još prošle godine. Doslovno su išli od vrata do vrata i molili roditelje da upišu svoju djecu. Program je izazvao dobar interes. Majka Stanka Nikolić danas je sretna što joj kći ide u školu, no u romskom društvu, govori, još ima otpora.

Program će obuhvatiti 60-ero romske i još toliko neromske djece. Uložit će se više od 230 tisuća kuna, opremit će se škola u Galdovu, gdje će se projekt i provoditi.

U Hrvatskoj raste broj romske djece uključene u predškolski odgoj i školu. Iskustva govore da tako stječu samopouzdanje, motivirani su i većina ih upisuje i srednju školu.