Ne sviraju se gajde samo u Škotskoj

Kamera Dobrog jutra nedavno je snimile neobičan prizor. Pet mladih gajdašica koje u centru Zagreba grada uvježbavaju glazbenu točku.

Ljubav prema tradicijskim glazbalima kod Karmen Hunjet, Marte Čavlina, Katarine Sadrić, Barbare Tomić i Nele Dujić potaknuo je poznati član ansambla Lado, Stjepan Večković. Osim što izrađuje glazbala već dvadeset godina drži seminare na kojima mlade uči svirati.

U zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina, sve više djevojaka dolazi na seminare naučiti svirati gajde i druga glazbala što je pomalo neobično jer nije bilo uobičajeno da djevojke sviraju tradicijska glazbala, premda ih je bilo
, ističe Stjepan. Danas u moderno vrijeme sve ih je više. Mogu reći čak da su bolje od muških u tome, brže nauče.

Da je tome tako dokaz su i ovih pet mladih djevojaka koje sve znaju o instrumentu kojeg su odabrale svirati. Gajde se sastoje od tri dijela. Prvi je usnik i u njega se puše i ima promjenjiv pisak. Drugi dio su sama svirala na kojem se biraju tonovi, a treći je bordun koji daje temeljni ton i po njemu se ravna, objašnjava Barbara. A Katarina dodaje: prvo namjestimo bordun na lijevo rame i napušemo mješinu i onda tek možemo svirati.

Prvo je bio cilj napuhati taj veliki mjehur i održavati samo jedan ton. Bilo je teško, ali kad kreneš, uz dobre učitelje sve ide lako, iskrena je Marta. Od prvog tona prošlo je nekoliko godina, mnoštvo nastupa i zabavnih druženja.

Neobičan zvuk gajdi očito nikada neće izaći iz mode.