ADOPTina infoMAPA

ADOPTA - udruga za potporu posvajanju, kreirala je jedinstvenu tražilicu usluga namijenjenih posvojiteljskoj zajednici pod nazivom infoMAPA koje je od sada dostupnana mrežnoj stranici www.adopta.hr/infoMAPA.

infoMAPA je nastala sa ciljem okupljanja svih informacija na jednom mjestu kako bi svi koji trebaju određenu uslugu mogli jednostavno pronaći lokacije gdje se te usluge nude, na području cijele Republike Hrvatske. Mapa pokriva različite vrste usluga, od osnovnih informacija o postupku posvojenja, ustanova koje pružaju usluge stručne pripreme za posvojenje, do savjetovanja, grupa podrške i ostalih oblika potpore namijenjenih potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojenoj djeci i mladima.


Ova je karta nastala prikupljanjem informacija od ustanova i organizacija koje pružaju različite usluge potrebne prije, tijekom i nakon posvojenja te je u stalnom procesu unapređivanja i dopunjavanja. Posebna prednost infoMAPE jest što omogućuje svim stručnjacima i ustanova koji pružaju usluge pripadnicima posvojiteljske zajednice da se prijave i postanu djelom Mape.

Ovo je samo jedan od rezultata projekta 'I ovo dijete treba obitelj' koji teži jačanju razvoja civilnoga društva i povećanju doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju u Hrvatskoj putem zagovaranje prava djece bez roditeljske skrbi na život u obitelji i sudjelovanje u donošenju politika o djeci. Projekt je sufinanciran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz sredstava Programa za organizacije civilnog društva fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Adopta - udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna organizacija koju su osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji. Želja Udruge je da u suradnju sa stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo kakav način vezani uz procese posvajanja, djeluje na stvaranju pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji nastale posvajanjem. Više o samoj udruzi i njenom radu nađite na stranicama udruge www.adopta.hr.

O Udruzi, posvajanju i inofo-mapi za emisiju Dobro jutro, Hrvatska govorila je psihologinja Petra Matković.