Doktorirao je i završio dva fakulteta, pa sreću pronašao u izradi instrumenata

Treba mnogo truda i još više vremena i ljubavi da se obnove stari instrumenti. A koliko tek treba da se izgrade novi? Ovo je priča o majstoru i graditelju lutnji, gitara, violončela, tambura, mandolina. Iako je doktorirao i završio dva fakulteta, ovaj zanat radi desetljećima jer ga opušta.

Alojzije Seder dosad je izradio mnogo različitih akustičkih instrumenata. No, on nije samo graditelj, jer diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a zatim gitaru na Muzičkoj akademiji. Na Fakultetu elektronike i računarstva doktorirao je s temom određivanja kvalitete tona glazbenog instrumenta. A kako je izgledao njegov prvi susret s lutnjom, njegovim omiljenim glazbalom?

Počelo je sasvim skromno. Lutnjaša nije bilo, i onda smo posudili lutnju od mog profesora Milana Grakalića, ali to je bila nestilska lutnja, kao gitarska lutnja. A nakon što smo kupili u Engleskoj original, ja sam poželio sebi napraviti slično nešto, kaže Alojzije Seder.

75 lutnji, 115 gitara, 20 viola da gamba, tambure, mandoline… Mnogo je instrumenata nastalo u rukama ovog graditelja. Neke radi i po nekoliko mjeseci. Jedini u nas izrađuje gipsy jazz lutnje i arapske lutnje. No, nije da ih samo gradi, jer tom je umijeću tijekom 28 godina poučavao i mlade generacije.