Počela promocijska kampanja 'Share Istria'

Kampanja 'Share Istria', pokrenuta prošle godine, nastavlja se i ove. Riječ je o projektu koji Istru kao odredište promovira preko blogova i društvenih mreža. Tako će u predsezoni i postsezoni u ovoj regiji boraviti dvadeset vrlo utjecajnih blogera iz zemalja iz kojih Istra želi privući turiste.

Riječ je o najjeftinijoj i ujedno najdjelotvornijoj vrsti reklamiranja. U kampanji  će sudjelovati blogeri koji se bave putovanjima, a imaju najmanje 50 000 sljedbenika na društvenim mrežama. Turističkim se žargonom nazivaju 'travel influenceri', jer utječu na veoma veliki broj ljudi koji tragaju za destinacijom za svoje sljedeće putovanje.

U projekt su dosad bili uključeni blogeri cijele Europe, te SAD-a i Kanade. Jedan od najposjećenih turističkih blogova u Hrvatskoj ima Australka nastanjena pored Zadra, koja je blog otvorila kako bi svoju novu zemlju predstavila roditeljima i prijateljima.

Natječaj za blogere traje do 31. ožujka, a odabrani će u Istru besplatno doputovati i ondje boraviti tjedan dana.