U Hrvatskoj uskoro Centri za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

Predmete koji vam više ne trebaju moći ćete donijeti u Centre za ponovnu uporabu koji će ih preurediti, obnoviti i ponovno staviti u uporabu. Prvi centri u Hrvatskoj otvorit će se do kraja godine, a projekt je danas predstavljen i u Osijeku.

Do kraja će se godine u Hrvatskoj prvi puta otvoriti Centri za ponovnu uporabu u koje će građani moći donijeti predmete koji im više nisu potrebni, oni će se popraviti i urediti te potom prodavati kao obnovljeni, umjesto da se odbace kao otpad.

Projekt je danas predstavljen u Osijeku, a kako smo doznali od Aleksandre Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svibnju će biti raspisan natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje Centara, a na njega se mogu javiti komunalna poduzeća, zadruge i udruge. Centri za ponovnu uporabu jedan su od načina kako smanjiti količinu otpada koji se odlaže.