Ugrožene vrijedne freske u vranjičkoj crkvi sv. Martina

Pred splitskim konzervatorima velik je zadatak - spašavanje crkve sv. Martina u Vranjicu. Premda je preuređena i dograđena početkom 20. stoljeća, crkvu ugrožava posolica, a u njoj smještenim freskama Joze Kljakovića, jednoga od najistaknutijih umjetnika hrvatske moderne, prijeti vlaga.

Prva crkva u Vranjicu podignuta je u 10. stoljeću. Od tada je rušena za vrijeme Osmanilija, pa iznova podizana i dograđivana. Don Frane Bulić između dva svjetska rata molio je Jozu Kljakovića da novouređenu crkvu ukrasi freskama. Njegov ikonografski ciklus nadahnut je solinskim i dalmatinskim mučenicima, a neke teme vranjičkom svakodnevicom. 

Postupak financiranja i obnove olakšat će zakonska zaštita crkve kao kulturnog dobra. Dok konzervatori prikupljaju dokumentaciju, a vrijeme je dragocjeno, Vranjičani očekuju da sanaciju crkve i Kljakovićevih fresaka što prije financijski podupru i Solinjani.