Putokazi izveli mjuzikl mijena 'Raskružje'

Riječka skupina Putokazi publici je predstavila svoje dosad najopsežnije djelo - mjuzikl mjena 'Raskružje'. U njemu su sudjelovale sve generacije Putokaza, a koliko ih je bilo govori činjenica da Putokazi na glazbenoj sceni djeluju već 33 godine.

Djelo koje objedinjuje formu mjuzikla i dramske predstave nastalo je od 30 songova iz dosadašnjih glazbenih projekata Putokaza. Libreto spaja grčku i slavensku mitologiju, suprotstavljajući priče o nastanku proljeća - mit o Jarilu i Morani te mit o Perzefoni

'Raskružje' pomiče granice Putokaza, dodajući njihovoj prepoznatljivoj glazbeno scenskoj pojavi, još jednu, dramsku dimenziju. Spaja naizgled nespojivo, pa je libretistica Irena Križ povezala u ovoj priči mitove o nastanku proljeća.
'Raskružje', mjuzikl mijena donose: Ivona Maričić, Tea Mirth, Antonia Svetina, Marko Anić, Nenad Mataija Matko Basara, Nataša Uljan Vitezić, Dominik Zoretić, Nikolina Tomljanović, Jasmina Sokoli, Daniela Rašić Strčić, Magda Martedić, Sandra Slavić, Irena Ćepulić Križ, Sandra Vagaja, Ana Birkić, Vedrana Lisica, Sarah-Nicole Vukšić, Dolores Marinić, Mia Doričić, Andrea Žaja, Antonia Glumac, Dragana Drljača Olujić, Helena Živković, Nika Ivančić, Petar Čučak, Alan Poropat, Tino Trkulja, Daniel Antunović, Saša Krepelnik, Alen Petrić, Goran Perožić, Suzana Arbanas, Dušica Branković, Barbara Krasny, Dragana Stijelja Vujičić, Snježana Pantoš, Nataša Kinkela, Martina Zorović, Anita Kos, Laura Šalov i Mario Jelić.