Predstavljena rimska cesta, važan arheološki lokalitet i turistička atrakcija

Pokraj Trilja je predstavljen važan arheološki lokalitet - dio rimske ceste koja je vodila prema rimskom logoru Tiluriju. To je jedan od pet glavnih prometnih pravaca izgrađenih izmedu 16. i 20. godine poslije Krista.

O moćnoj rimskoj cestogradnji toga vremena govori podatak da je za samo četiri godine izgrađeno oko 800 kilometara cesta od obale prema unutrašnjosti.

Cesta na Samoleču sačuvana je u dužini od otprilike 500 metara, dok se njena širina uglavnom kreće u rasponu od 4 do 6 metara. Na pojedinim dijelovima vidljivi su ostaci kaldrme s pripadajućim rubnicima i podzidama te isto tako kolotečine kao materijalni dokaz intenzivnog kolskog prometa na ovoj cestovnoj dionici tijekom antike.