Izumire li međimurski konj?

Treba mnogo truda i još više vremena da se obnove stari pašnjaci i spasi međimurski konj od izumiranja. Priču o plemenitim ciljevima Udruge uzgajivača međimurskog konja snimila je ekipa Dobrog jutra.

Međimurski konj ili međimurec hrvatska je hladnokrvna pasmina nastala na području Međimurja početkom 19. stoljeća. Danas ih ondje ima samo nekoliko desetaka grla, pa je dospio na popis ugroženih pasmina. Udruga uzgajivača međimurskoga konja  bori se protiv toga. Ergela međimurskih konja dio je projekta u kojem je vrlo spretno županijska ustanova za zaštitu prirode 'Međimurska priroda' ukomponirala i revitalizaciju tradicijskog pašnjaka. Osam plemenitih grla udruzi uzgajivača Međimurskog konja služe kao genetički rezervoar iz kojeg će se nastati potomstvo koje će se udomljavati kod mnogih uzgajivača, objašnjava Marijan Belčić, predsjednik Udruge uzgajivača međimurskog konja.  Nakon petnaest godina Udruga ima šezdesetak grla, a počela je sa samo 18. Zadaća im je taj broj povećati i zato surađuju s 20 uzgajivača. Pomažu u gradnji novih staja, pokrivanju veterinarskih troškova te spašavanju i udomljavanju konja.

Nekada su konji u jednoj obitelji živjeli i 30 godina. U današnjem načinu života za konje ima malo mjesta. No dok ima ljudi poput Marijana, postoji nada. Udruga prati i čuva jedan rod koji je po svim značajkama izvrstan. Jer u maloj populaciji kojom raspolažu svako je grlo kojemu se točno zna podrijetlo - dragocjeno. Kobilu Suzi su u zadnji čas, doslovce je skinuvši s kamiona, spasili da ne završi u talijanskoj klaonici. U Udruzi je već 10 godina, a prošle je godine oždrijebila, iako je već pomalo 'baka', prekrasnu malu ždrjebicu.

Udomljavanje i spašavanje međimurskih nije samo human i dobar rad, nego je u igri spašavanje našega blaga.