Struka složna: Pravilnik o ekskurzijama hitno treba mijenjati

Odlazak na maturalno putovanje postao je velik problem. Pad s litice, skok s 11. kata hotelske sobe, silovana maturantica, samo su neke od nesretnih priča s maturalnih putovanja naših srednjoškolaca.

Zbog nesretnih slučajeva i opasnosti od terorističkih napada, sve više škola otkazuje maturalna putovanja. Tako su u srednjoj školi u Krku godinama pratili ponašanja učenika na putovanjima i nakon dugog vijećanja donijeli odluku - do daljnjega se  ukidaju sve maturalne ekskurzije koje imaju jedinu svrhu i cilj razonodu i zabavu.

Osim sigurnosti učenika, tu je i Pravilnik o ekskurzijama za koji prosvjetari kažu da ga hitno treba mijenjati. Njime je propisano da na 20 učenika ide samo jedan pratitelj. A za svakog sljedećeg škola sama snosi troškove. U drugim državama, primjerice, to je jedan pratitelj na 10 učenika.

Španjolska, Grčka, Nizozemska i Češka top su destinacije našim maturantima. Hrvatsku nitko i ne spominje. Možda se u poplavi međupredmetnih tema u novoj reformi nađe i ona o turističkim ljepotama naše države.