Jahanje kao terapija za bolesnu djecu

Konjički klub Karlovac 49 godina funkcionira isključivo kao volonterska udruga. Brinu se o 17 konja i tri psa, a uz popularizaciju jahačkog sporta glavni im je motiv okupljanja - pomoć. I to pomoć bolesnoj djeci. Već 15 godina provode program terapijskog jahanja.

U klubu radi 20-ak stalnih volontera. To znači da u klubu provode sve sate slobodnog vremena.  Bez njih ne bi bilo moguće provoditi program terapijskog jahanja. On to čine iz čiste ljubavi, u prvome redu prema konjima, te želje za pomaganjem.

Kroz program terapijskoga jahanja već je prošlo 200-tinjak djece, a možda ih bude i još. Ovaj tjedan, naime, svakomu tko dođe u prostorije - ponudit će se besplatno jahanje ili neka kreativna radionIca.