Lisičić Leo voli mačka Bobu, a ni guske i patke nisu mu mrske

Zadranka Marija Skroče, članica Lovačkog društva Dijana, udomila je lisičića. Pronašla ga je pokraj svojeg imanja u lisičjoj jami bez majke. Pretpostavlja da je stradala u lovačkoj hajci. Sada se brine za njega, dala mu je ime Leo te ga redovito vodi veterinaru. 

Dvomjesečni Leo se već odaziva na ime, nuždu obavlja u piljevini, uči se šetati s pomoću povodca. Stari mačak Bobo njegov je najbolji prijatelj.

S ljubavlju gleda mali lisac i patke i guske i ne sluteći da bi u prirodi sve bilo bitno drukčije.