Pet stotina godina Marulićeva Evanđelistara

Pola tisućljeća je od prvog objavljivanja slavne knjige Marka Marulića Evanđelistar. Tim povodom u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu u 12 sati bit će otvorena dokumentarna izložba Pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara (1516 - 2016).

O tom djelu govorit će voditelj Marulianuma dr. sc. Bratislav Lučin, a izložbu će otvoriti prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu dr. sc.  Branko Matulić i ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu mr. sc. Petar Krolo.