Opatija prva u Hrvatskoj napravila mapu dječjih igrališta

Opatija je prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio Mapu dječjih igrališta. Vodič kroz 31 igralište ucrtan je na planu grada, s kratkim opisom i fotografijom te pravilima ponašanja za djecu i odrasle, a tiskan je u 1500 primjeraka.

Mapa je izrađena u sklopu građanske akcije Veliki i mali na Vijolici, na inicijativu Dječjega gradskog vijeća i uz pomoć Društva Naša djeca Opatija.

Tiskano je 1500 primjeraka koji će biti podijeljeni djeci i ustanovama na području Opatije, a na Slatini će biti postavljena velika mapa dječjih igrališta na četiri strana jezika.

Različita igrališta opremljena su različitim spravama, a svi uključeni u akciju slažu se da je najljepše i najbolje opremljeno - igralište Tošina.