Ples na svili, vještina koja kombinira ples i cirkuske tehnike

Tkanina služi za odjeću, prekrivanje, pokrivanje, zamatanje, ali može služiti i za ples. Ples na svili je vještina koja kombinira ples i cirkuske tehnike, a zahtijeva elastičnost, gracioznost, snagu tijela i mirnoću duha.

Plesače na svili zovu nebeskim letačima jer plešu na visinama i do desetak metara, a njihov pokret mekan je kao i svila na kojoj izražavaju svoj duhovni hod.

Jedna od osoba koja je zaslužna za popularizaciju ove discipline u Hrvatskoj je Nina Komljenović, plesačica suvremenog plesa i cirkuska umjetnica koja svakodnevno radi s novim zaljubljenicima u ovu disciplinu kojih je sve više.