Interaktivne slikovnice

Nikad nije prerano početi slušati, pričati i čitati priče. Za djecu rane i predškolske dobi slikovnice imaju odlučujuću ulogu u razvoju mašte, emotivne stabilnosti i dakako, ljubavi prema literaturi. Primjer dobre prakse primjene slikovnica u odgojno obrazovnom procesu prkasa je Dječjeg vrtića Špansko.

Dječja knjižnica Vladimir Nazor u zagrebačkom naselju Špansko otvorila je jedinstvenu izložbu interaktivnih slikovnica. Autori izložbe su odgajateljice djece rane i predškolske dobi, te sama djeca. Priče se pričaju, smišljaju, crtaju i prepričavaju, stvarajući povoljno ozračje  za kvalitetan emotivni i kognitivni razvoj djece. A sve je nastalo u inspiraciji projekta 'Pričam ti priču'. U dječjem vrtiću Špansko duži niz godina provodi se projekt 'Pričam ti priču' kojemu je cilj integrirati priču, bajku, slikovnicu čak i stihove kroz sva odgojno obrazovna područja, te tako utjecati na cjeloviti razvoj djeteta, podržavajući njegovu prirodu učenja, a u tom cijelom procesu dijete ima aktivnu ulogu, objašnjava odgajateljica Nikolina Fišer. Stavili smo zapravo priču u funkciju djeteta, putem interaktivnih ploča, a s obzirom da smo mi mlađa skupina pa su emocije kratkotrajne i vrlo su burne, jedan od ciljeva za ovu godinu nam je bio da naučimo djecu samoregulaciji; zapravo da nauče kontrolirati emocije, dodaje Renata Pelt, odgajateljica.

Pozitivna komunikacija roditelja i osoblja odgojno obrazovnih institucija, kojima je povjerena plemenita misija brige za razvoj naše djece - u slučaju Dječjeg vrtića Špansko - odlično funkcionira, a osim didaktički zahvalnih slikovnica, za to je nužan precizan uvid u samu bit odgojnog procesa - dobrobit djeteta: Trajno opredjeljenje u našem vrtiću je promišljanje procesa za dobrobit djeteta. Polazimo od činjenice da je dijete cjelovito biće, da je njegova priroda učenja aktivna, istraživalačka, i nastojimo osigurati uvjete koji su za dijete sigurni i poticajni da bi ono moglo razvijati svoje interese, talente koje svako dijete ima. No treba ih prepoznati i to je ono što mi nastojimo u našem radu, te onda primijeniti strategije koje su za svako dijete drugačije, ističe ravnateljica DV Špansko Katica Ardalić.