Počeo petogodišnji projekt 'Drava life'

Na ušću Mure u Dravu kod Legrada počeo je petogodišnji projekt 'Drava life'. Cilj mu je poboljšati stanje ekosustava duž 300 kilometara Drave koja je još jedina u Europi sa statusom poluprirodne rijeke. Uvođenjem suvremenih metoda upravljanja rijekom smanjit će se opasnost i od poplava. 

Projekt inovativnog upravljanja rijekom podrazumijeva stvaranje novih rukavaca uz istodobno očuvanje prirodnih strmina rijeke kao i bogatih staništa životinjskog svijeta. Projektom će se zaštititi 300 hektara šuma u poplavnim područjima. Stvorit će se i nove riječne zone s pješčanim i šljunčanim obalama. 

Drava life projekt vrijedan je 35 milijuna kuna od čega EU sufinancira 60 posto.