Dodijeljene 183 Rektorove nagrade sveučilištarcima

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu svečano su dodijeljene Rektorove nagrade studentima za akademsku godinu 2015./2016. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras dodijelio je 183 Rektorove nagrade u ukupno pet kategorija.

Rektor Boras istaknuo je kako Rektorova nagrada svjedoči da Sveučilište, osim odgojne njeguje, i svoju znastvenu dimenziju. Ocijenio je kako su dobitnici Rektorove nagrade ljudi koji će u budućnosti određivati sudbinu Hrvatske te naglasio kako su im otvorena vrata Sveučilišta. Onima koji odlaze raditi u inozemstvo poželio je uspjeh i pozvao ih da se nakon određenoga vremena vrata natrag u Hrvatsku i pomognu joj da razvije svoje društvo.

U kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvaju autora, Rektorovom nagradom nagrađen je 131 rad. U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) nagrađeno je 24 rada. U kategoriji 'veliki' timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) Rektorovu nagradu dobila su tri rada, a u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova dodijeljeno je osam nagrada.

Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dobilo je 17 radova, dok Rektorova nagrada u kategoriji individualni ili timski i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja ove godine nije dodijeljena.

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade nazočili su prorektori, dekani i prodekani fakulteta i akademija, profesori i studenti. Kao i prethodnih godina, na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirana je od 17. do 27. lipnja izložba postera na kojima nagrađeni studenti predstavljaju svoje radove.

Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016., pravo prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, koji je Senat usvojio na sjednici 9. veljače 2016., studenti su svoje radove mogli prijavljivati u šest kategorija. Studenti su se na natječaj prijavljivali elektroničkim putem, putem posebnih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, zaključno do 29. travnja u 16 sati.

Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristigla 262 rada, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih, a konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor Damir Boras.