Nacionalni park Krka nudi nove sadržaje i manifestacije

Tijekom srpnja i kolovoza u Nacionalnom parku Krka očekuje se oko pola milijuna posjetitelja, što je gotovo polovina ukupnog broja godišnje turističke posjećenosti. Osim najposjećenijeg Skradinskog buka, sve je više gostiju i u uzvodnom dijelu toga nacionalnog parka.

Tako izletničkim turama do Roškoga slapa i Visovca u gornji tok rijeke Krke dolazi sve više turista. Zbog porasta zanimanja posjetitelja za lokalitete srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke, u nacionalnom parku pripremaju se brojne manifestacije. 

Od glazbenih večeri uz Krku, obiteljskog Legend festa - festivala mitova, legendi i bajki, Burnumske ide, Noći šišmiša do Krka natural film festivala. Tu su i brojna dnevna događanja, nastupi glazbenika i umjetnika lokalnih udruga, a sve kako bismo omogućili posjetiteljima upravo nezaboravne trenutke u parku, najavljuju u Nacionalnom parku Krka.

Disperzijom posjetitelja nastoji se rasteretiti njima najomiljenija lokacija - Skradinski buk na kojem vladaju prave ljetne turističke gužve. Jer posljednji slap na Krkinom putu prema moru mnogima je dobrodošlo osvježenje u vrućoj špici sezone.