Viški boj na poštanskoj marki

U povodu stopedesete obljetnice Viškoga boja, na Visu je predstavljena prigodna poštanska marka u bloku '150. obljetnica bitke kod Visa'. Marku možete pogledati još danas do 19 sati u viškoj utvrdi Batarija.

Nominalna vrijednost na hrvatskoj marki je 7,60 kuna, a na slovenskoj 0,60 eura. Marke su realizirane na prijedlog Dalmatinskog kolekcionarskog društva 'Diokles' iz Splita, a temeljem inicijative Arheološkog muzeja Split i Grada Visa.

Marku su zajedno tiskale Hrvatske  pošte d.d. i Pošte Slovenije.