Dobro se može vidjeti samo srcem

Humanitarni je rad uvijek hvale vrijedan. U priči o Udruzi Fra Mladen Hrkać prepoznali su ga i europarlamentarci dodijelivši im nagradu 'Europski građanin' za 2016. Posjetila ih je ekipa Dobrog jutra.

Dobro se može vidjeti samo srcem. Fra Mladen Hrkać za svoga života pomagao je onima kojima je pomoć bila potrebna i to je uvijek radio pošteno od svega srca. Već četiri godine humanitarna udruga koja nosi njegovo ime želi nastaviti ono što je fra Mladenu bilo toliko na srcu. Oni pomažu osobama sa zdravstvenim teškoćama i njihovim obiteljima koje dolaze u Zagreb na liječenje s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Svakom korisniku, te njihovoj pratnji, Udruga osigurava smještaj, prehranu, sufinanciranje troškova prijevoza, potporu pri rješavanju administrativnih zahtjeva, te pomoć mlađima od 18 u školovanju. Oni koji nesebično pomažu da sve bude kako treba, su volonteri. A da se dobro dobrim vraća, stara je izreka u koju su se uvjerili i članovi ove Udruge. Nagrade je lijepo dobivati, ali najljepša i najvažnija nagrada je zadovoljstvo i zahvalnost korisnika Udruge.

Velika je odgovornost ići stopama fra Mladena Hrkaća i činiti dobro iz neizmjerne ljubavi prema bližnjima. Ova udruga sigurno ide tim putem.