Mladima je najveći izvor informacija o spolnom odgoju internet

Više od polovice mladih o spolnom se odgoju informira na internetu, pokazuju rezultati istraživanja potaknuti žestokim raspravama u hrvatskoj javnosti o uvođenju spolnog odgoja u školski kurikulum.

Tragajući za odgovorom gdje se djeca i mladi u Hrvatskoj najčešće informiraju u pitanju spolnog odgoja, Portal EduCentar istraživanje je proveo na više od 560 ispitanika. Anketa je pokazala da je čak 55 posto ispitanika važne informacije o spolnom odgoju potražilo surfajući po internetu. Osim interneta, ispitanici navode i tinejdžerske časopise koji su bili logičan izbor nakon što 'profesori nisu htjeli odgovoriti na pitanje o spolnosti'.

Također, jedna ispitanica ističe i nepotpune i netočne informacije koje bi dobila iz različitih izvora: Vrlo često dobivene informacije od drugih, uključujući stručnjake, bile su nepotpune. Nedostajali bi vrlo važni podaci. Na internetu sam mogla pronaći argumente, činjenice i istraživanja za potporu neke informacije. Od stručnjaka bi često ograničena informacija bila i neargumentirana, a očekivalo se puko prihvaćanje.

Vršnjaci su bili izvor informacija o spolnom odgoju za 15 posto ispitanika, dok se 10 posto njih savjetovalo s roditeljima. Dio ispitanika odgovorio je kako je saznanja o spolnom odgoju dobio na redovnoj nastavi iz biologije.