Riječni rak vratio se u Zrmanju

U Zrmanju se nakon desetak godina vratio riječni rak. Utvrdila je to skupina znanstvenika i istraživača tijekom ekspedicije 'Kamena galaksija'. To potvrđuje visoku razinu čistoće rijeke. No nije to i jedino otkriće koje je razveselilo sudionike istraživanja.

Zadrani se odavno hvale da piju vodu iz jedne od najčišćih rijeka - Zrmanje. Sada je to dokazala i skupina znanstvenika i istraživača. Zanimljivo je da su napokon pronašli riječnog raka. Naime, zadnjih desetak godina gotovo da nitko nije vidio riječnog raka. Jako nas je razveselilo što su ga ponovno pronašli, jer to znači da su rijeke na ovom području iznimno čiste i kvalitetne te da ih moramo očuvati, kaže tajnica ekspedicije Marsela Alić.

Toga bi trebali biti svjesni i oni koji žive od Zrmanje. Jedan od njih je i Đuro Župan, koji je još prije deset godina okupio znanstvenike i istraživače. Važno je da znanost odredi stvarni, referentni okvir do koje razine može ići eksploatacija rijeke, a da naravno pri tome ne dođe do devastacije, upozorava Župan.

Što miniranjem, što prirodnim procesima, Zrmanja je tijekom vremena ostala bez sedrenih barijera. Uz to, čini se da ima dva izvora i toka. Jedna je ponornica, a druga je rijeka stalnoga toka. Znanstvenici su uzeli uzorke vode i stijena te prema prvim podacima doista se radi o dvjema rijekama.