Bakalarić je slavodobitnik 61. Vučkovića dječje alke

Gotovo svaka ulica i svako sinjsko naselje imaju svoju dječju alku. Ali najpoznatija i najstarija je ona u zaseoku Vučković. Na  ovogodišnjim 61. dječjim alkarskim nadmetanjima sudjelovalo je 19 alkarića.

U spomen na svoje pretke koji se se istaknuli junaštvom i odvažnošću u bitci s Osmanlijama 1715., u zaseoku Vučkovići su, po uzoru na slavnu Sinjsku alku, 1955. godine osnovali svoju, dječju.

Vučkovića dječjoj alki smiju sudjelovati samo dječaci do 10 godina. Alkarski momci su im stariji mještani zaseoka Vučkovići, a alkarski sud i vojvoda su najstariji mještani. Mali alkari tijekom natjecanja ne jašu nego trče i pritom imaju samo jedan san – kada odrastu žele i sami jednoga dana sudjelovati na velikoj alki.

Jedinstvena i zanimljiva, Vučkovića dječja alka prerasla je okvire lokalne priredbe i danas je neponovljivo iskustvo svakom malom natjecatelju.