'Zaboravljene emocije' Hrvoja Dumančića

Kipara Hrvoja Dumančića proslavili su konji. Od malena je s njima i to je njegov jedini umjetnički motiv.

Izložba 'Zaboravljene emocije' u HDLU, dio je doktorske disertacije i posvećena je drvenom konjiću kao simbolu djetinjstva. Prema autorovoj zamisli, posjetitelji bosi hodaju prema skulpturi i tako evociraju svoje uspomene.

Skulpture konja proslavile su Hrvoja Dumančića u Francuskoj i Engleskoj gdje često izlaže, dobiva nagrade. Izložba  u zagrebačkom HDLU-u traje samo dva dana, no sjećanja na nju zasigurno dulje.