Hologramska marka i izložba svih poštanskih maraka RH

Hrvatska pošta ove godine obilježava 25 godina izdavanja poštanskih maraka Republike Hrvatske. Dva događaja obilježit će ovu prigodu: izdavanje obljetničke poštanske marke s hologramom te izložba svih poštanskih maraka Republike Hrvatske u Muzeju Mimara u Zagrebu, koja će biti otvorena od 10. do 25. rujna 2016.

Prva poštanska marka Republike Hrvatske, Zračna pošta Zagreb - Dubrovnik, izdana je 9. rujna 1991. godine. Od tada pa do danas Hrvatska pošta pustila je u optjecaj 1063 poštanske marke. Gledajući ih sve redom, iz njih se mogu iščitati brojne važne teme za Republiku Hrvatsku u čitavome tom razdoblju, kao i sve što pridonosi očuvanju tradicije i baštine.

Poštanska marka Dan marke - 25 godina poštanskih maraka RH ima nominalnu vrijednost 11,00 kuna i danas se pušta u optjecaj. Autori ove poštanske marke su Lidija Novosel i Adam Peter Maguire, dizajneri iz Zagreba.