U Hrvatskoj samo pet autoškola za osobe s invaliditetom

Osobama s invaliditetom automobil je mnogo više od prijevoznog sredstva. Cijeli život bore se s barijerama i predrasudama, a u automobilu su, kažu, ravnopravni. Ipak, u Hrvatskoj je još premalo autoškola koje za vožnju osposobljavaju osobe s invaliditetom. Na području Dalmacije samo je jedna - u Kninu.

Knin je jedan od tek pet hrvatskih gradova u kojima rade autoškole koje su uložile u prilagodbu vozila. Vlasnik je uložio 60 tisuća kuna vlastitoga novca iako je svjestan činjenice da nema ekonomske isplativosti.

Pogledajte priču Ivone Ramadže Čolić: