Izložba 'Dodirni priču' u Tiflološkom muzeju

Izložba 'Dodirni priču', koja je otvorena u Tiflološkom muzeju 14. rujna, prikazuje niz slikovnica iz različitih dijelova svijeta koje su dio fonda Prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida u OŠ Pećine u Rijeci.

Knjižnica za djecu oštećena vida osnovana je 2008. godine. Značajke ovih slikovnica jesu jednostavnost, taktilni i pokretni elementi koji djetetu omogućavaju upoznavanje dodirom kao i vježbanje fine motorike na zabavan način, uz tekstove koji su otisnuti dovoljno velikim slovima i fontom bez ukrasa koji mogu čitati i slabovidna djeca.

Što su taktilne slikovnice, zašto su važne djeci oštećena vida, koliko mogu biti zanimljive svoj djeci, ali i odraslima pitanja su na koja će svi zainteresirani dobiti odgovore posjetom ovoj izložbi. Izložba je prije svega namijenjena djeci vrtićke dobi, djeci nižih razreda osnovne škole, ali i svima ostalima. Izložba je otvorena do 4. listopada.