Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna

Svake godine, počevši od 2002., od 16. do 22. rujna organizira se Europski tjedan mobilnosti, koji je posvećen održivom kretanju.

Europski tjedan mobilnosti pruža mogućnost i predstavlja platformu za lokalne vlasti, kao i dionike civilnog društva da promoviraju postojeće politike, inicijative vezane uz održivo kretanje u urbanim sredinama te doprinesu podizanju svijesti građana.
 
Europski tjedan mobilnosti manifestacija je u organizaciji Europske unije, Environment DG, s ciljem da se potakne javna svijest i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova.

Na poseban način se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstava javnog prijevoza te alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima. O važnosti i veličini ove manifestacije u europskim razmjerima najbolje svjedoči činjenica da je u obilježavanje ove manifestacije danas aktivno uključeno više od 2000 europskih gradova. 

Kako će se ove godine tjedan obilježavati u Zagrebu, u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' govorili su Marinka Bakula Anđelić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Krešo Viduka iz HAK-a.