Liječenje bakteriofagima u Gruziji spašava kad zakažu antibiotici

Bakteriofagi su virusi koji napadaju bakterije. U njima rastu i uništavaju bakterijsku stanicu. U trenutku kad Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na prekomjernu upotrebu antibiotika, svaki novi način liječenja bolesti uzrokovanih bakterijama je dobrodošao.

Institut u Tbilisiju u Gruziji vodeća je klinika u svijetu koja istražuje terapiju fagima. Dok antibiotici ciljaju široki spektar bakterija, pojedini bakteriofagi napadaju samo jedan soj. Liječnici u Eliava Institutu razvijaju ciljani bakteriofag za svaku infekciju. Bakterije na taj način teže razvijaju otpornost, za razliku od antibiotika i terapija je uspješnija.

Ravnateljica Eliava Instituta Mzia Kutateladze objašnjava:"Nakon izuma antibiotika zapad je zaboravio na ove stanice. Liječenje pomoću bakteriofaga razvijano je kao politička alternativa antibioticima na istoku u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. I Staljin, koji je bio na čelu ove goleme zemlje, poticao je istraživanja i primjenu liječenja bakteriofagima. Tako se razvio i Eliava Institut koji se dugo godina jedini bavio bakteriofagima.

Institut je uspješno radio do raspada sovjetskog saveza. Obnovila ga je mala grupa gruzijskih znanstvenika uz financijsku potporu međunarodnih donatora. Nezavisna istraživanja potvrdila su uspjeh terapije fagima. No liječenje je još uvijek u eksperimentalnoj fazi.

Unatoč velikim mogućnostima u liječenju bakteriofagima do sada je provedeno tek nekoliko  kliničkih istraživanja. Jedno od njih započelo je 2015. u liječenju francuskih, belgijskih i švicarskih bolesnika s opeklinama. U tijeku je još jedno koje financira europska unija, no odobrenje prvog lijeka ne može se očekivati prije 2020. godine.