Japanski paviljon za čaj na Visu

Vis je dobio japanski paviljon za čaj. Izgradili su ga i gradu darovali studenti, sudionici Anatomije otoka, međunarodnog skupa koji je u pet godina okupio stotinjak znanstvenika i još više studenata iz cijelog svijeta.

Paviljon je dar koji će, nadaju se u Visu, kulturu Dalekog istoka približiti svima. Smješten između škole, vrtića i gradskog parka, paviljon će ponajprije služiti upravo djeci. Za priču, razgovor i druženje. Na prisni, blagi i opuštajući japanski način.

Projektiran u Japanu, izgrađen od talijanskog drva ispiljenog u Sloveniji, paviljon za čaj zanimljiva je viška atrakcija.