Škotski povjesničar možda otkrio prvu Hitlerovu autobiografiju

Prvu biografiju Adolfa Hitlera, koja ga predstavlja kao "spasitelja Njemačke" i uspoređuje s Isusom, možda je napisao sam budući diktator, kaže škotski povjesničar.

Adolf Hitler: Sein Leben und seine Reden (Adolf Hitler: Njegov život i njegovi govori) prvi je veliki Huitlerov profil i pojavio se 1923. a kao autor je naveden Victor von Koerber.

Povjesničar Thomas Weber sa Sveučilišta Aberdeen pronašao je u južnoafričkoj arhivi dokumente koji ukazuju na to da je knjigu "gotovo sigurno" napisao sam Hitler kao "besraman ali pametan čin samopromocije".

Knjiga, koja također uključuje zbirku Hitlerovih govora, donosi čudne tvrdnje da bi to djelo trebalo postati 'novom Biblijom' i koristi riječi kao što su 'svet' i 'spasenje' uspoređujući Hitlera s Isusom a njegov politički uspon povezuje se s Isusovim uskrsnućem, rekao je Weber.

Weber je rekao da je otkrio dokaze da je Koerber bio izmišljeni autor tog djela nakon što je proučio njegove dokumente.

Weber je među dokumentima našao i potpisanu oporuku žene izdavača knjige, u kojoj se navodi da Von Koerber nije autor te knjige. Hitler je zatražio da se na to djelo stavi ime konzervativnog pisca koji nije bio povezan s nacistima.

Ta je knjiga objavljena je dvije godine prije Mein Kampfa, Hitlerove autobiografije u kojoj ocrtava svoju političku ideologiju i planove za Njemačku.