Loptom protiv nasilja, diskriminacije i rasizma

Pogrdne riječi prema drukčijima pa tako i nacionalnim manjinama katkad se mogu čuti u javnosti uglavnom na tribinama sportskih terena, ponajviše na nogometnim igralištima.
Suprotno tome, na nogometnom igralištu u Bjelovaru okupili su mladi kako bi odaslali poruku o toleranciji i međusobnom uvažavanju. Riječ je o 6. nogometnom kampu nacionalnih manjina Hrvatske. 

Zabijali su se golovi, ali što je ovdje još važnije razbijale predrasude. Bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, dob ili spol svi su na terenu jednaki. Ekipe u dresovima različitih boja branile su prava na različitosti, međusobno uvažavanje bez podcjenjivanja i vrijeđanja koje znamo čuti s tribina.

Domaćin 6. nogometnog kampa djevojčica i dječaka je Bjelovar i to ne bez razloga. U gradi živi 20 nacionalnih manjina. Osim toga u okviru dječjeg tjedna i svih manifestacija koje smo radili s djecom i za djecu kako bi grad Bjelovar dobio prestižni status Bjelovar-grad prijatelj djece organizan je i ovaj kamp, ističe Antun Korušec, gradonačelnik Bjelovara.

Kamp nacionalnih manjina koji organiziraju Hrvatski nogometni savez i Svjetska organizacija Roma jedinstven je u svijetu. Organizatori ističu kako su dosadašnji kampovi imali učinka među djecom i smanjili govor mržnje, povećali međusobno uvažavanje, a tu su i edukativne akcije Loptom protiv nasilja, diskriminacije i rasizma.