Terapija koja pomaže djeci potičući čitanje (s) psima

Logoomnia - kabinet za razvojnu podršku djeci u suradnji s udrugom za pet therapy Indeficienter organizira radionicu programa R.E.A.D., radionicu 'Čitaj (o) psu'.

R.E.A.D. je kratica za Reading Education Assistance Dogs - licencirani program registriran pri Intermountain Therapy Animals u Sjedinjenim Američkim Državama 1999. godine. U svoj proces uključuje skup edukativnih i terapijskih aktivnosti čiji je zajednički cilj funkcionalno uključivanje psa (ili drugih kućnih ljubimaca) kao motivatora za provođenje aktivnosti.

Dina Dežmar, edukacijski rehabilitator i integrativni psihoterapeut s više od dvanaest godina iskustva u radu sa djecom i mladima s teškoćama u razvoju za Dobro jutro govorila je o tim specifičnim radionicama na kojima kujica Lili pomaže djeci da se opuste i da im učenje postane zabavnije.