Kako je izgledalo oranje s konjima prije stotinjak godina?

Otkako su traktori zamijenili konje i krave, oranje više nije mukotrpan posao kao nekada. A kako je izgledalo oranje s konjima prije stotinjak godina, prikazali su članovi konjogojske udruge Prekodravlje iz Gole.

Starinski plug koji vuku konji - prizor je koji se danas može vidjeti jedino na takvim manifestacijama.

Osim oranja, konjari iz Prekodravlja pokazali su još i kako se obrađuje zemlja te sjetvu pšenice i kukuruza alatima kojima su se koristili njihovi djedovi i bake.

Udruga okuplja dvadeset uzgajivača s više od šezdeset konja. Većina ih uzgaja iz ljubavi, za rekreacijsko jahanje i razne manifestacije.

Nakon napornog rada uslijedila je okrijepa.

Ovom manifestacijom htjelo se mladima pokazati kako se ne tako davno dolazilo do usjeva. Već su počele pripreme za iduću kada će se prikazati ostali radovi na polju.