CESI pokreće 'Klubove za zapošljavanje mladih žena'

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u listopadu organizira Klubove za zapošljavanje mladih žena u okviru projekta Mlade žene žele raditi.

Klubovi su namijenjeni mladim ženama koje nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja (NEET) te im je potrebna podrška pri traženju zaposlenja.
Radionice u prostorijama CESI-a (Nova cesta 4, Zagreb) održavati će se u vremenu od 10 do 15 sati. Prva je održana danas. Sljedeće radionice na rasporedu su u petak, te 24., 28. i 31. listopada.

Kroz interaktivan rad u grupi žene će dobiti potporu i edukaciju za aktivno traženje posla, ali i za razvoj vlastitih vještina komunikacije i osobne efikasnosti. Teme koje će obraditi uključuju: komunikacijske vještine, neverbalnu komunikaciju, asertivnost, pregovaranje, razgovor za posao, pisanje životopisa i motivacijskog pisma, nošenje s tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom. U sklopu programa žene također mogu dobiti i pravne savjete vezane uz radna i socijalna prava o tome kako se nositi s problemom diskriminacije mladih žena u svijetu rada.

Cilj projekta 'Mlade žene žele raditi' je informirati mlade i lokalnu zajednicu o radničkim pravima te o specifičnom položaju mladih žena u svijetu rada, educirati i osnažiti mlade NEET žene za kreativnije sudjelovanje na tržištu rada te zagovarati efikasne javne politike za poboljšanje položaja NEET mladih kroz kampanju za mlade, klubove za zapošljavanje NEET mladih žena i edukaciju o radničkim i socijalnim pravima. Projekt provodi CESI, a financijski je podržan od strane Grada Zagreba te Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH.

Više o projektu za Dobro jutro, Hrvatska govorila je Nina Očko: