Kako raspodijeliti prihod od ulaznica za dubrovačke zidine?

Prihod od ulaznica na dubrovačke zidine, koji će ove godine iznositi 110 milijuna kuna, nakon što se plati PDV, po pola dijele Grad Dubrovnik i Društvo prijatelja dubrovačke starine koje skrbi o zidinama. No, iz gradske uprave danas stiže prijedlog novog ugovora.

Iako taj ugovor istječe tek 2019., dubrovački je gradonačelnik Andro Vlahušić iznio prijedlog novog ugovora prema kojem bi se prihod dijelio na tri dijela - 40% Gradu, 30% Društvu i 30% Zavodu za obnovu Dubrovnika.Društvo prijatelja dubrovačke starine takav prijedlog smatra nezakonitim. Zakon o obnovi spomeničke baštine, odnosno njegove Izmjene i dopune, predviđa da Grad sredstava koje dobije od Društva dijeli popola - pola Gradu, pola Zavodu. Mislim da to do sad nije poštovano, ili nije poštovano u najvećoj mjeri, ističe Niko Kapetanović, predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine.

Gradonačelnik kaže kako njega raspodjela novca interesira. Mene samo dvije stvari interesiraju - da imamo siguran večernji obilazak i da sav prihod ostane u Dubrovniku. Ništa više, ističe Vlahušić.

Vlahušić inzistira na večernjem obilasku zidina - uz spasioce i kamere kao osiguranje, a sve kako bi se smanjio broj posjetitelja tijekom dana.

U Društvu večernji obilazak zidina smatraju nesvrhovitim. Sve dok Grad nije osvjetljen, vi sa zidina po noći nemate što gledat osim mjesečine na pučini, tvrdi Kapetanović.