'Gimnazija 100+'

Srednja škola Krapina iz Europskog je socijalnog fonda do sada iskoristila gotovo 3 milijuna kuna. Nakon provedenog projekta 'Mijenjamo se', Krapinčani su pred završetkom projekta 'Gimnazija 100+' kojim se uvode novi izborni predmeti za područje matematike i prirodoslovlja. Partner u ovom projektu im je Srednja škola Pregrada.

Maturanti krapinske Jezične gimnazije u redovitom programu imaju tri sata matematike tjedno. Oni koji ne namjeravaju školovanje nastaviti na društveno-humanističkim fakultetima u četvrtom su razredu za fakultativni predmet izabrali matematiku.

Od iduće školske godine krapinski gimnazijalci svoje će znanje iz matematike i prirodoslovlja moći proširiti na čak pet novih izbornih predmeta.

Kurikulume novih predmeta osmislili su profesori škola iz Krapine i Pregrade koji su prošli i dodatnu edukaciju. Više samostalnog rada, više rada u timu, u paru, u skupinama, sa kvalitetnijom nastavnom opremom, tehnikom i tehnologijom,  objašnjava sve prednosti novoga programa Vilmica Kapac, ravnateljica SŠ Pregrada.

Projekt 'Gimnazija 100+' vrijedan je milijun i sto sedamnaest tisuća kuna, a 85 posto tog iznosa osigurano je iz Europskog socijalnog fonda.