Na spomeniku Tartiniju otkrivena skulptorova posveta supruzi

Prilikom konzervatorskih radova na kipu baroknog skladatelja i violinista Giuseppea Tartinija, najslavnije povijesne ličnosti grada Pirana u kojemu je rođen, suradnici slovenskog zavoda za zaštitu spomenika otkrili su posvetu koju je na rubu violine u Tartinijevim rukama ispisao autor kipa Antonio Dal Zotta.

Velik brončani kip podignut u spomen violinista i skladatelja na piranskoj 'pjaci' postavljen je 1898. godine, a izradio ga je venecijanski kipar Antonio Dal Zotta. No, nitko do danas nije primjetio da je na rubu gudala kipar skrio dirljivu posvetu umrloj supruzi.

Slabo primjetni i skriveni tekst uočen je tek nedavno, nakon gotovo 120 godina, prilikom detaljnog snimanja dijelova skulpture i njezina trodimenzionalnog  skeniranja, objavila je Slovenska televizija.

Ida Lessiach Naya Dal Zotto Buona Sapiente Bella Vol a Dio 9 -19 -1893 Il Suo Anton Dal Zotta", odnosno u prijevodu "Ida Lessiach Naya Dal Zotto, dobra, mudra, lijepa, vinula se Bogu 9-19-1893. Njezin Anton Dal Zotto", ovjekovječio je umjetnik poruku pokojnoj supruzi.

Giuseppe Tartini, violinist, skladatelj i glazbeni pedagog, rođen je u Piranu 1862. godine kada su taj grad, Istra i veliki dijelovi Dalmacije bili dio Mletačke Republike, a umro je u Padovi 1770. godine.

Skladao je više od 140 koncerata i sonata  za violinu i bio je poznat učitelj violine kojemu su dolazili nadareni glazbenici iz cijele Europe.

Tartinijev trg i njegov spomenik u staroj gradskoj jezgri najveće su znamenitosti u tome gradu i njegova prva turistička atrakcija.