Službe dobro uigrane za nesreće na moru

Zadarskim kanalom jučer su plovili brodovi Lučke kapetanije, pomorske policije i tvrtke specijalizirane za sanaciju onečišćenja na moru. Srećom bila je riječ samo o vježbi županijskog Operativnog centra za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

Riječ je o redovitoj godišnjoj vježbi županijskoga Operativnoga centra, tijekom koje se ispituje spremnost svih službi koje sudjeluju u sanaciji posljedica pomorskih nesreća kod kojih dolazi do onečišćenja mora. Sve se odvijalo u realnom vremenu. Prema scenariju sudarile su se dvije brodice, iz kojih je isteklo 12 prostornih metara dizelskoga goriva, pojasnio je scenarij vježbe lučki kapetan Alen Rukavina.

Srećom u našim teritorijalnim vodama nema učestalih ili većih havarija sa ozbiljnijim onečišćenjima mora, rekao je Vedran Martinić, ravnatelj riječkog Jadranskog edukativno-istraživačkog centra. No, što u slučaju kad bi se dogodile, tada bi bile pozvane u pomoć i službe drugih država, jer nijedna država nije sasvim spremna za nesreće i onečišćenja velikih razmjera.

Dizelsko gorivo glumile su kokice, pa su u sanaciji onečišćenja pomagali i galebovi. Pogledajte kako: