Na Antarktičkom oceanu stvoren najveći svjetski morski park

Dvadeset i četiri zemlje odlučile su uspostaviti najveće svjetsko morsko zaštićeno područje na Antarktičkom oceanu koje pokriva golemih 1,55 milijuna četvornih kilometara oceana.

Povjerenstvo za očuvanje antarktičkog morskog života koje se sastalo u Hobartu u Australiji reklo je da će Pomorski park Rossovo more biti zaštićen od ribarenja narednih 36 godina.

Rossovo more se smatra jednim od ekološki najvažnijih mora na svijetu i posljednji je netaknut morski ekosustav. Zaštićeno područje će pokrivati više od 12 posto Južnoga oceana koji udomljuje više od 10.000 vrsta među kojima i većinu svjetskih pingvina, kitova, morskih ptica, divovskih liganja te antarktičkog zubana.

Rusija se suglasila s dogovorom nakon što je u pet prethodnih slučajeva blokirala prijedlog.

Ovo je prvi put da se stvara morsko zaštićeno područje velikih razmjera u međunarodnim vodama. Ovo je najveće morsko zaštićeno područje, rekla je Elsa Evans, direktorica komunikacija Saveza antarktičkog oceana.