Španjolsko barokno slikarstvo u Vukovaru

U Gradskom muzeju Vukovar predstavljena su djela najvećih umjetnika španjolskog zlatnog vijeka iz slikarskih škola Toleda i Madrida. Riječ je o jednom od najvažnih poglavlja europske i svjetske kulturne povijesti. Slike nikada nisu bile javno izložene, stoga Vukovar ima čast biti prvi među europskim gradovima koji se može pohvaliti ovakvom izložbom.

Njemački kolekcionar Jörg Wüllner odlučio je kao priznanje Gradskom muzeju Vukovar za dobivenu prestižnu Silletto nagradu the European Museum of the Year Award (EMYA 2016.) u San Sebastianu u Španjolskoj i 70-godišnjice osnutka Gradskog muzeja u Vukovaru kao i za sve napore učinjene oko ponovne izgradnje ove najvažnije kulturne institucije grada Vukovara, izložiti osam umjetničkih slika španjolskih baroknih majstora 17. st.
To su djela značajnih umjetnika španjolskog zlatnog vijeka iz toledske i madridske slikarske škole, kao Luisa Tristána (oko 1586. – 1624.), Pedra Orrentea (1580.-1645.), VicentaCarducha (1576. ili 1578. – 1638.), Francisca Camila (1615. – 1673.), Juana Carreňa de Mirande (1614. – 1685.), Matea Cereza ml. (1637. – 1666.), ClaudiaCoella (1642. – 1693.), prethodnika, suvremenika i nasljednika Velazqueza.
Budući da se radi većinom o djelima koja su se nalazila u privatnim kolekcijama i bila nedostupna javnosti, posjetioci izložbe mogu po prvi puta i ekskluzivno u Vukovaru vidjeti ova djela, koja su i stručnjacima poznata samo preko literature i fotografija.
U drugom dijelu izložbe predstavljene su povijesne veze Španjolske i Vukovara koje se ogledaju u prvom planu grada Vukovara oko 1687. na španjolskom jeziku kojega je izradio nepoznati španjolski kartograf. Također jedan od zadnjih veleposlanika Sv. Rimskog carstva na španjolskom dvoru bio je Vukovarac Emmerick Josef grof Eltz koji je preselio sjedište obitelji Eltz iz Njemačke u Vukovar.