Na Papuku otvorena poučna staza 'Češkim tragovima'

Savez Čeha u Hrvatskoj sa sjedištem u Daruvaru slavi 95-tu obljetnicu. Tim je povodom otvorena poučna staza 'Češkim tragovima', a u češkoj galeriji dvije zanimljive izložbe.

Što to Savez Čeha, Novinsko-izdavačka ustanova Jednota, obrazovne ustanove i udruge rade u Daruvaru, gdje su i kada osnovane - Daruvarčani uglavnom znaju. Kako bi što upućeniji bili i njihovi gosti, Jednota je uz pomoć Turističke zajednice Daruvar - Papuk otvorila poučnu stazu 'Češkim tragovima'. Postavljeni su putokazi i informativne ploče sa svim važnim podacima na češkom, hrvatskom i engleskom jeziku.
Prije nekoliko godina naša češka galerija je uvrštena u PPS destinaciju Hrvatske turističke zajednice. Ovo je dodatna ponuda koja je usko vezana s češkom galerijom.
A u češkoj galeriji otvorena je velika izložba 'Spasite našu djecu' koja donosi fotodokumentaciju otprije 25 godina o zbrinjavanju malih Daruvarčana u Češkoj. U tu je zemlju tada prebačeno 1.500 daruvarske djece i majki s odgojiteljima i učiteljima. Nije bilo lako ni njima ni onima koji su ostali u ratom zahvaćenom Daruvaru.

U to je vrijeme stradala Hrvatska. sveprisutan u ratnoj zbilji zapadne Slavonije bio je Toni Hnojčik - tada fotograf i novinar u daruvarskoj Jednoti. Zahvaljujući njegovim fotografijama, svijet je saznavao istinu o Domovinskome ratu. Danas su vrijedni povijesni dokumenti, a dio te zbirke izložen je također u češkoj galeriji.