U pripremi najveći otkup slika jednog hrvatskoga slikara

U općini Medulin u pripremi je zasad najveći otkup slika jednog hrvatskoga slikara - gotovo 3 tisuće slika Renata Percana, umjetnika iz Istre. Premda su pojedina njegova djela bila izlagana u najpoznatijim svjetskim galerijama, o slikaru se nedovoljno zna i govori jer je stvarao i živio u osami.

Koliko je poseban, detaljistički bio rad istarskoga crtača govori i činjenica da su o nekim djelima burno raspravljali stručnjaci, sumnjali su naime da je riječ o kompjuterskoj animaciji. No analize su potvrdile slikarevu autentičnost i iznimnu talentiranost.

Nadahnjivao se grčkim, rimskim mitovima i legendama, dijalogizirao je al pari sa svojim uzorima renesanse, talijanske ili sjevernjačke, o baroku govorio nadahnuto, o sebi, sve to putujući kroz vrijeme i prostor a ne makavši se iz 20 metara četvornih svojega ateljea u Medulinu, objasnila je povjesničarka umjetnosti Gorka Ostojić Cvajner.

Renato Percan umro je prije tri godine, radio je gotovo do smrti. U 60-ak godina stvaranja nastalo je na tisuće vrhunskih slika.

Olovka je prva violina jednoga crtača, slikara i kad bismo to parafrazirali gledajući na Renata Percana, onda je to bio Stradivari za mene, istaknuo je općinski vijećnik Klaudio Privrat.

Općina Medulin je stoga katalogizirala gotovo 3 tisuće njegovih slika, želi ih otkupiti od slikareve obitelji i sačuvati kao kulturnu baštinu općine i županije.