'Mladi za grad'

Konferencija 'Mladi za grad' završna je aktivnost projekta koji traje godinu dana radi uključivanje što većeg broja mladih ljudi u volontersku mrežu. Organizator projekta je splitska udruga MoSt, najpoznatija po svojem programu zbrinjavanja beskućnika.   

Projekt 'Mladi za grad' provodio se kroz razdoblje od studenog 2015. do studenog 2016.godine i financiralo ga je Ministarstvo socijalne politike i mladih, a u okviru Konferencije prijavilo se čak 18 organizacija za prezentirati svoj rad s mladima.

Osnovni cilj projekta baziran je na dugogodišnjem iskustvu MoSt-a kako je volonterstvo i aktivizam mladih, te njihova participacija u javnom životu važna i za mlade, i za zajednicu u kojoj žive, i za društvo.

Naime, još od 1999. udruga MoSt razvija različite programe kojima potiče, educira i uključuje mlade volontere u ozbiljne socijalne programe. Sada se u MoSt-ove akcije godišnje uključi i do 500 volontera.