Križevačke žene izrađuju unikatni suvenir - čunčanu čipku

Pag ima pašku, Lepoglava  - lepoglavsku, a Križevci bi rado da je čunčana čipka - njihova. Za sada se organizirano izrađuje samo u tome višestoljetnom kraljevskom gradu pa je oni polako prisvajaju. Zato su upravo čunčanu čipku izabrali i za svoj novi suvenir koji su predstavile čipkarice i Turistička zajednica grada Križevaca.

Mnogo čipkarica, a dva čunka. Tako nastaje čunčana čipka. Organizirano se izrađuje samo u Križevcima. Križevačke su žene ono što baštine od svojih baka odlučile nastaviti njegovati. Prisvojile su i osvojile izradu končanih unikatna. Pa kad im već tako dobro ide, odlučile su čipku 'ukoričiti' u novi suvenir Grada Križevaca, da bi postala samo njihova.

Svaka je mapa unikat uz koji dolazi i čipkaričin potpis. Pa nek' se zna koja ju je vrijedna Križevčanka izradila. Tim su se suvenirom Križevci upisali kao osmi grad na hrvatskoj čipkarskoj karti.