Može li muzej biti bez zidova?

U Kostreni na prezentaciji muzeja bez zidova zavirila je ekipa Dobrog jutra.
 
Prošli je tjedan u crkvi Sv. Barbare održano javno predstavljanje koncepta Muzeja pomoraca mještanima Kostrene. Uz idejni koncept i idejno rješenje budućeg muzeja u Sv. Barbari, prezentiralo se i idejno krajobrazno rješenje zavoja Žurkovo, mural akademskog slikara Ivana Penzeša - Nadalova te projekt postavljanja križa na Kuli iznad naselja Rožmanići, kao dijelovi 'muzeja bez zidova' i nove interpretacijske točke koje će Kostrena obilježiti pod zajedničkim nazivom 'Kad dojdeš – da najdeš', prema zvučnoj knjizi Branke Kržik Longin, čiji je izdavač Narodna knjižnica Kostrena.
 
Svi prostori kompleksa u Sv. Barbari bili su u funkciji prezentacije, čiji je cilj bio pokazati da muzej nisu zidovi nego ljudi i njihove priče. Uz nositelje projekata, u organizaciju prezentacije budućeg muzeja, uključile su se brojne institucije i udruge; Osnovna škola Kostrena, Dječji vrtić Zlatna Ribica, Narodna knjižnica Kostrena, Veli pinel, Udruga Vali, Katedra Čakavskog sabora Kostrene, Udruga pomorskih kapetana Kostrene, Bratovština sv. Nikole - Kostrene sv. Barbare, Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana, Penko- udruga umirovljenika te studenti Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Katarina Mažuran Jurešić za Dobro jutro govorila je više o konceptu muzeja bez zidova: