Kampanja protiv svih oblika nasilja nad i među djecom

Samo ovaj tjedan u Hrvatskoj dvije trećine djece će biti tjelesno kažnjavano, a svako drugo zlostavljano - udarano otvorenim dlanom, šakom ili nekim predmetom, a podaci govore i da je općenito jedno od desetoro djece u Hrvatskoj izloženo nekom obliku seksualnog zlostavljanja, navodi udruga Korak po korak koja će do 21. studenog kampanjom Iskorijenimo nasilje! Provedimo riječi u djela! nastojati doprinijeti podizanju svijesti i interesa za eliminaciju nasilja nad i među djecom.

Povod su za tu kampanju datumi koji se odnose na prava djece Međunarodni dan tolerancije 16. studenog, Europski dan prevencije seksualnog nasilja nad djecom 18. studenog, Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom 19. studenog i Međunarodni dan prava djece 20. studenog.

Ideja za slogan kampanje potaknuta je Globalnim ciljevima UN-a za održivi razvoj koji predstavljaju nastavak Milenijskih ciljeva te sadrže i mjeru da se do 2030. iskorijene svi oblici nasilja nad djecom, ističu u priopćenju iz udruge Korak po korak.

Marina Trbus iz Udruge navela je da u razredu od trideset učenika gotovo svaki od njih ima iskustvo tjelesne sile kao odgojnog postupka, dok je gotovo svaki drugi žrtva teških oblika fizičkog nasilja kao što su udaranje otvorenim dlanom, šakom ili nekim predmetom.

Kampanjom će, kaže, nastojati ukazati na različite oblika nasilja nad djecom poput ekonomskog nasilja koje se odnosi na ilegalan rad ili prosjačenje, trgovine djecom, raznih štetnih praksi kao što su prisilni brakovi ili genitalne mutilacije, međuvršnjačkog nasilja ili nasilja putem interneta koje također može biti razorno za dijete. Osvrnula se i na djecu izbjeglica koja u velikom broju pristižu u Europu, istaknuvši da ona često nemaju osiguran minimum prava na sigurnost, što je ne samo njihovo pravo, već i temeljna potreba.